Bảo Hiểm Xã Hội FPT

Đăng Ký Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử FPT - FPT BHXH

BHXH FPT là một dịch vụ mới được ra mắt của FPT Telecom để áp dụng trong việc thanh toán hóa đơn bằng điện tử. Đây chính là một ứng dụng hữu ích nhất giúp các doanh nghiệp, cơ quản quản lý, lập thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệm...áp dụng đầy đủ cho mọi doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động dưới sự bảo trợ của pháp luật Việt Nam.

FPT BHXH tương tự nhu các giao dịch thuế hải quan, thuế điện tử, thuế ngân hàng phải sử dụng chữ ký số fpt ca thì nay bảo hiểm cần sử dụng bhxh fpt để giúp doanh nghiệp làm việc một cách trực tiếp hiệu quả với cơ quan bảo hiểm.

Lợi ích của việc sử dụng BHXH FPT

- Quản lý sự tăng giảm lao động tại thời điểm

- Thay đổi mức đóng BHXH

- Giao dịch điện tử hai chiều với cơ quan BHXH

- Quản lý đối chiếu số liệu với cơ quan BHXH

- Các giao dịch khác

Mọi nhu cầu của quý khách hàng cần tư vấn thêm hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH FPT vui lòng liên hệ với số Hotline trên để được làm thủ tục nhanh nhất.